fbpx

Марина Бабенко. Публікація статей у зарубіжних наукових виданнях

Марина Бабенко, канд. техн. наук, завідувач науково-дослідного центру міжнародних наукових проектів та програм, заступник голови РМВ ДВНЗ ПДАБА, член правління ГО «Освітній центр «Відкрите знання»

Проблема євроінтеграції та популяризації вітчизняних досягнень перед сучасним українським науковцем постає так само гостро, як і проблема недостатнього матеріально-технічного забезпечення. Насамперед тому, що без визнання результатів на міжнародному рівні сьогодні дуже важко претендувати на гранти чи участь у цільових проектах. А без грантової підтримки науковцю в Україні просто не вижити за умов вкрай низького державного фінансування. Тому єдиним перспективним шляхом професійного та наукового розвитку вченого є вихід на міжнародну наукову арену, передусім завдяки публікаціям результатів досліджень у закордонних цитованих виданнях, участі в міжнародних грантових і стипендіальних проектах, а також представлення наукового доробку на міжнародних конференціях. Однією з перешкод на цьому шляху прийнято вважати значні фінансові витрати як на публікування, так і на участь у заходах міжнародного рівня. І це великий міф, який ми спробуємо спростувати.

Розв’язання фінансового питання можливе через налагодження кооперації з закордонними колегами, які сьогодні також зацікавлені у підвищенні власного індексу цитування і мають спеціальні фонди на публікації та значно більший досвід у підготуванні матеріалу до друку. Першим кроком у налагодженні такої кооперації є інтернет-пошук статей за тематикою ваших досліджень, активне користування професійними інтернет-товариствами, які нескладно знайти за ключовими словами. Коли потенційні партнери для наукової співпраці будуть встановлені, треба підготувати офіційного листа, в якому чітко окреслити специфіку власних досліджень та вказати ймовірні спільні інтереси. Листа з можливими посиланнями на сайт домашнього вишу, дослідної установи чи лабораторії розіслати на електронні адреси потенційних партнерів. Будьте певні, в будь-якому разі ви отримаєте відповідь, і якщо вона буде позитивною, можна переходити до обговорення організаційних питань.

Загалом можна виділити такі основні етапи процесу подання статті та її публікування у серйозних зарубіжних наукових виданнях: погодження тематики, підготування статті, вибір журналу, оформлення статті відповідно до вимог видання, надсилання статті на рецензування, корегування статті згідно із зауваженнями рецензентів, прийняття статті до друку, вихід публікації. У зв’язку зі складністю процедури публікування, терміни публікації встановлюються від 4 місяців і довше. На кожному етапі є свої нюанси, підводні рифи, які можуть ускладнити цю справу.

Погодження тематики. Тематику визначає напрям ваших основних досліджень, але не буде зайвим переглянути, наскільки широко вона вже представлена в міжнародних виданнях і чи справді є актуальною, а також чи спроможні ви подати щось нове (інноваційне) за обраною темою.

X
X