fbpx

Основні недоліки навчального процесу: як їх усунути?

Від якості організації, забезпечення та проведення навчального процесу залежить як професійний рівень майбутнього випускника вишу та його здатність застосовувати отримані знання на практиці, так і вміння самостійно підвищувати свою кваліфікацію, враховуючи вимоги конкретних роботодавців, зміни на ринку праці та специфіку обраної професії. Крім того, під час навчання у виші має продовжуватися процес формування майбутнього фахівця як багатосторонньо розвиненої особистості та свідомого громадянина України. Однак на сьогодні у вишах України залишається ще багато недоліків у навчальному процесі. Які способи їх усунення Ви пропонуєте?


Пелехатий Андрій Олегович – канд. екон. наук, м.н.с., голова Ради молодих вчених Інституту регіональних досліджень НАН України.

Ефективна організація навчального процесу — запорука отримання «якісного кінцевого продукту» — кваліфікованого випускника. Забезпечити це можливо лише за наявності комплексності та високого рівня навчального процесу. Комплексність насамперед передбачає рівноцінне поєднання теоретичної та практичної частини навчання, з чим сьогодні у вітчизняних вишах є певні проблеми. Здобуття конкретних практичних навичок, розуміння можливості майбутньої реалізації здобутих знань у конкретній сфері — ось ті аспекти, яким сьогодні варто надавати увагу. Тому, на мою думку, до навчального процесу передусім варто залучити викладачів-практиків, які досягли конкретних результатів в обраній сфері і можуть ними поділитися.

Окрім того, вимогою сьогодення є всебічний розвиток особистості, знання іноземних мов та залучення до навчального процесу іноземних фахівців, що значно підвищить рівень навчання, збільшить мотиваційний фактор студентів, сприятиме порозумінню українського суспільства та міжнародної спільноти.

Варто також наголосити на важливості застосування у вітчизняному навчальному процесі лише ефективних та перевірених способів навчання. Так, тестування є достатньо ефективним способом перевірки знань, проте це знижує рівень володіння студентів мовленнєвими навичками, тобто здатністю правильно, лаконічно та красиво висловлювати свою думку, а саме це заслуговує особливої уваги.

Висококваліфікований випускник — це візитна картка навчального закладу, тому організації навчального процесу у вишах треба надавати особливу увагу і сприяти її поліпшенню та ефективності.


Немерцалов Володимир Володимирович – канд. біол. наук, доцент кафедри ботаніки, голова товариства студентів, аспірантів і молодих вчених Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова.

Головною проблемою української вищої школи, так само, як і головною суспільною проблемою сучасної України, є корупція. Фактично, сьогодні у виші молода людина здобуває не тільки знання, вміння і навички з обраної спеціальності, але й навички виживання в корумпованому суспільстві. Тут спадає на думку влучна подяка одного учня своїй вчительці: «Ви навчили нас найголовнішого: підлизуватися і давати хабарі». Університет — це світ, який людина впускає в себе і несе його крізь життя. Якщо головною частиною цього світу буде здирництво, відчуття безправності і безкарності, відсутність правової культури, брак корпоративної етики, то всі інвестиції в меблі та прилади, підвищення заробітної плати чи надання грантів не дадуть бажаних результатів у вітчизняній науці, школі та інших інститутах суспільства. На мою думку, найголовніший спосіб подолання корупції — це усвідомлення власної відповідальності за наслідки корупційних дій та активізація органів студентського самоврядування, що прописана в новому Законі «Про вищу освіту».


Мужеляк Мирослава Миронівна – аспірант кафедри фінансів Національного університету «Львівська політехніка».

На жаль, на сьогодні залишається ще немало недоліків в організації та забезпеченні навчального процесу, а отже, їх необхідно усувати. Так, зокрема, для створення можливостей практичного застосування теоретичних знань студенів необхідно: удосконалювати роботу навчально-дослідних лабораторій; частіше обговорювати на семінарських заняттях у малих групах поточні економічні проблеми у країні та світі або ж пропонувати вирішити змодельовані ситуаційні завдання; запрошувати на пари експертів з досвідом роботи у різних сферах фінансово-економічних відносин. Важливо, на мою думку, удосконалювати систему оцінювання знань студентів. Зокрема, вона не повинна бути спрямована на «заробляння» балів заради рейтингу, а має відображати результати роботи студента.

Щодо особливостей забезпечення навчального процесу, то тут насамперед треба розширювати напрями застосування наявних мультимедійних засобів, а також ефективніше використовувати доступ до інтернет-ресурсів. Зокрема, активізувати роботу студентів у ВНС, яке надає можливість організовувати он-лайн консультації, проходити проміжні тестування тощо.

X
X