fbpx

Ендавмент-фонд як механізм забезпечення фінансової автономії ВНЗ

6 вересня 2014 року набув чинності новий Закон «Про вищу освіту», який передбачає якісно інші принципи функціонування і розвитку системи вищої освіти в Україні, розширюючи автономію вищих навчальних закладів, зокрема фінансову автономію. Одним із запропонованих нововведень є надання ВНЗ права самостійно розпоряджатися власними надходженнями та можливість створювати стабільні фонди (ендавменти). Також вищим навчальним закладам дозволено відкривати власні рахунки, отримувати кредити, розпоряджатися майном та землею.

Ендавмент (від анг. endowment – дар, пожертвування) – це цільовий капітал некомерційної організації, сформований за рахунок добровільних внесків меценатів. Ці внески формують ендавмент-фонд.

Закон України «Про вищу освіту» визначає сталий фонд (ендавмент) вищого навчального закладу як суму коштів або вартість іншого майна, призначену для інвестування або капіталізації на строк, не менший ніж 36 місяців, пасивні доходи, які використовуються вищим навчальним закладом для здійснення його статутної діяльності у порядку, визначеному благодійником або уповноваженою ним особою. Визначення ендавменту у законодавстві є досить узагальненим, без уточнень. І це не дивно, оскільки сам механізм потребує ще законодавчої імплементації та дискусій щодо питань оподаткування, прозорості, участі у фінансовому ринку країни.

Перевагами такого фонду є прозорість, надійність та цільовий характер використання коштів. Організація діяльності фонду досить проста (див. рисунок).

Благодійники та меценати перераховують пожертвування на рахунок ендавмент-фонду, формуючи цільовий капітал. Фонд передає капітал в довірче управління керуючій компанії, яка інвестує грошові кошти, а дохід від управління цільовим капіталом повертає до вищих навчальних закладів – засновників фонду. Зазначимо, що ВНЗ використовують на конкретні цілі тільки дохід від інвестування керуючої компанії. Кошти самого фонду залишаються недоторканими.

Сформований у фонді капітал інвестується керую-чою компанією у цінні папери та інші фінансові інструменти, що генерують додатковий дохід.

Головною відмінністю ендавментів від благодійних організацій є строго цільовий характер користування та розпорядження, оскільки перші створюються конкретними організаціями для підтримки визначених наперед напрямів своєї діяльності та здійснюють фінансування лише за рахунок отриманих від інвестування коштів. Тому діяльність ендавментів розрахована на довгострокову перспективу. Ендавмент-фонд реєструється як юридична особа. Звітність та статут публікуються на сайті ендавмент-фонду або вищого навчального закладу.
Одним з яскравих і всім відомих ендавмент-фондів є Нобелівський, створений …

X
X