fbpx

Інноваційний розвиток України

Іван Кульчицький – президент ГО «Агенція Європейських Інновацій»

В основі економічного та соціального успіху передових країн Європи і світу загалом лежить розвиток науки, освіти та інноваційного підприємництва. Окрім високого рівня видатків на проведення наукових досліджень, розвинуті європейські країни фінансують цілий спектр національних програм підтримки інновацій у середовищі малого і середнього бізнесу. Такі програми мають чітко визначені цілі, критерії оцінювання та планові бюджети. Прикладом може бути польська програма «Розумний розвиток», на яку планується витратити понад 10 млрд євро протягом 2014–2020 років за співфінансування зі сторони ЄС у розмірі 85 % (8 613 929 014 євро). Програма охоплює два напрями фінансування: підвищення конкурентоспроможності малих та середніх підприємств (МСП); підтримка наукових досліджень, технологічного розвитку та інновацій. Ця програма надає підтримку індивідуальним МСП, науково-дослідним установам, спільним консорціумам за участю науковців, бізнесу і консалтингових структур для реалізації інноваційних проектів. Варто також звернути увагу на підсумки попередньої польської програми «Інноваційна економіка» (2007–2013), в межах якої було профінансовано 17378 проектів на суму більш як 10 млрд євро.

X
X