fbpx

Інвестиції в знання – перспективне капіталовкладення

Олександр Лайко – доктор екон. наук, старший науковий співробітник, заступник завідувача відділу міжрегіонального економічного розвитку Українського Причорномор’я Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

Напевно, ні в кого не викликає сумнівів потреба інвестувати у знання, а саме: в освіту, саморозвиток особистості, наукові дослідження. Вкладення фінансових, матеріальних, трудових ресурсів у процес здобуття нових знань є одним із найцінніших і найбільш перспективних видів інвестування, оскільки сприяє зростанню людського капіталу, розвитку гуманітарного потенціалу, який є рушієм усіх позитивних процесів у суспільстві. Особливої актуальності питання ефективності інвестицій в освіту набуває сьогодні, в непростий для нашої країни час, коли спостерігаємо активні трансформаційні процеси, триває пошук шляхів подальшого розвитку суспільства, відбувається активна інтеграція в європейську спільноту і продовжується боротьба за мир та свободу, — і все це на фоні скрутної економічної ситуації, в умовах становлення ринкової системи господарювання, що не дає змоги в достатньому обсязі профінансувати освітні та наукові процеси, щоб забезпечити належний рівень підготовки вітчизняних фахівців, тобто капіталовкладення в розвиток нашого майбутнього. Незважаючи на складні економічні умови, держава продовжує фінансувати наукові та освітні процеси, виконуючи регуляторну функцію в системі науки та освіти та активно залучаючи інші джерела фінансування для освітньої діяльності.

X
X