fbpx

Основні аспекти отримання сертифіката, який підтверджує знання іноземної мови на рівні В2

Мар’яна Бас-Юрчишин – канд. екон. наук, молодший науковий співробітник ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

Відповідно до наказу № 13 Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 р. затверджено Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам. Цей документ серед основних критеріїв оцінки науково-педагогічної або наукової діяльності здобувачів учених звань професора, доцента та старшого дослідника визначає, зокрема, наявність сертифіката, що підтверджує володіння однією з іноземних мов країн ЄС на рівні, не нижчому ніж В2.

Загалом, відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти розподіл за рівнями володіння іноземною мовою має такий вигляд (табл. 1).

X
X