fbpx

Максим Стріха: “Про Стратегію інноваційного розвитку України: що чекає на українські інновації та інноваторів?”

Максим Стріха — доктор фізико-математичних наук, громадський та політичний діяч, перекладач, письменник, заступник міністра освіти і науки України

Ні для кого не є секретом незадовільний стан вітчизняної інноватики. Державна політика у цій сфері упродовж усього періоду незалежності характеризувалася непослідовністю, частка інноваційно активних підприємств залишалася вельми низькою, а значна частина українських науковців перестала вірити у можливість комерціалізації свого інтелектуального доробку. З огляду на це надзвичайно гостро постала потреба в документі, який поставив би точний діагноз хвороби та визначив шляхи її лікування.

Згідно з планом роботи Кабінету Міністрів України на поточний рік МОН отримало доручення розробити такий документ – Стратегію інноваційного розвитку України до 2030 року. Було утворено безпрецедентно велику робочу групу за участю представників усіх без винятку головних учасників інноваційного процесу – міністерств, відомств, наукових установ, університетів, реального сектору економіки, недержавних організацій. Нині ця робоча група під керівництвом генерального директора директорату інновацій і трансферу технологій МОН Д. Ю. Чайки виробила проект Стратегії, який буде винесено на громадське обговорення та узгодження з іншими центральними органами виконавчої влади.

Цей документ базується на тому, що стратегія успішного розвитку національних економічних систем країн-лідерів останнім часом тісно пов’язана з лідерством у дослідженнях і розробках, появою нових знань і створенням масових інноваційних продуктів. Дедалі частіше наголошується на безумовному пріоритеті інновацій під час вибору стратегії зростання.
Стратегічна мета формування в Україні високорозвиненої соціально орієнтованої економіки, що базується на знаннях та інноваціях, не викликає сумнівів. Така мета передбачена Стратегією сталого розвитку «Україна-2020», схваленою Указом Президента України від 12.01.2015 р., планами дій з імплементації Угоди про асоціацію з ЄС, зобов’язаннями України щодо досягнення національних Цілей сталого розвитку на період до 2030 р.

X
X