fbpx

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Андрій Конеченков – голова правління Української вітроенергетичної
асоціації (УВЕА), віце-президент Всесвітньої
вітроенергетичної асоціації (WWEA)

Технологія виробництва електроенергії на основі енергії вітру, перші успіхи якої припадають на 70-ті роки XX століття, за минулі тридцять років переросла в сучасну конкурентоспроможну промисловість. У всьому світі вітроенергетика сприяє залученню інвестицій і нових технологій в національну економіку, що стимулює розвиток промислового сектору і забезпечує створення нових робочих місць. Сьогодні вітроенергетична промисловість є однією з найбільш високотехнологічних галузей світової економіки.

Високі технології дають змогу нині створювати ефективні вітрові енергогенеруючі установки з гарантованим строком служби не менше ніж 25 років. Генерація електроенергії за рахунок вітру не чинить суттєвого негативного впливу на навколишнє природне і соціальне середовище. Виробники вітротурбін постійно підвищують ефективність і надійність роботи машин, здешевлюють вартість технології, підвищуючи таким чином рентабельність вітроенергетичних проектів.

Причин для розвитку вітроенергетики досить багато. Крім традиційних цілей – використання місцевих енергоресурсів, створення нових робочих місць, розвитку високотехнологічних виробництв нового покоління, є й інші передумови. Наприклад, інтерес бізнесу інвестувати в прибуткові проекти за наявності державної підтримки вітроенергетичного сектору або пошук альтернативних енерготехнологій для вирішення питань, пов’язаних зі зменшенням споживання викопного палива та викидів парникових газів у навколишнє середовище. Серед основних сучасних рушіїв розвитку вітроенергетики є, без сумніву, і динамічне зростання конкурентоспроможності вітроенергетичних технологій.

X
X