fbpx

ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ ВІТЧИЗНЯНИХ ЗВО

 

Данелюк Вадим – канд. техн. наук, колишній голова РМВ Одеської державної академії будівництва та архітектури, канд. техн. наук.

Практика студентів ЗВО є невід’ємною складовою освітньо-професійної програми підготування фахівців. Головною метою практики під час навчання є закріплення теоретичних знань, ознайомлення зі специфікою роботи за фахом та отримання базових навичок і вмінь, а також збір фактичного матеріалу для виконання курсових і дипломних проектів (робіт) та наукових досліджень з проблем спеціальності.

Розрізняють три основні види практики, а саме:

— навчальна практика – ознайомлення з фахом і виробничим процесом для набуття загальних навичок і знань;

— виробнича практика – передбачає безпосереднє залучення студентів до трудового та виробничого процесу;

— переддипломна практика є завершальним етапом навчання та проводиться на випускному курсі, щоб зібрати матеріали для виконання дипломної роботи. Переддипломна практика є вузькоспеціалізованою, пов’язаною з темою дипломного дослідження та може містити як теоретичну, так і практичну частини.

Проте дуже часто практика незаконно підмінюється примусовою роботою, яка не пов’язана з навчанням, як-от: прибирання території, залучення до ремонту, робота в господарських підрозділах ЗВО. Такі випадки непоодинокі, а повідомлення про них вже стали звичними. Однак цю проблему обговорюють мало, а публічними стають тільки найбільш кричущі випадки.

Ми вирішили довідатися безпосередньо з перших вуст (у студентів і викладачів), що вони можуть розповісти про проходження практики у своїх вишах.

X
X