fbpx

Визначення рівня володіння англійською мовою: IELTS

Олена Декіна – викладач кафедри іноземних мов Військової академії (м. Одеса)

На початку 2016 року Міністерство освіти і науки України Наказом № 13 від 14.01.2016 затвердило новий Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам. Одним з основних критеріїв оцінки науково-педагогічної або наукової діяльності здобувачів учених звань стало підтвердження рівня володіння англійською мовою сертифікатом відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні, не нижчому ніж В2). Перелік рекомендованих міжнародних тестів на знання англійської мови як іноземної поданий у додатку 1 до цього Порядку.

Тож в цій роботі пропонуємо вам ознайомитися з особливостями першого із зазначеного переліку іспиту.

Міжнародна система тестування англійської мови IELTS (International English Language Testing System), заснована 1989 року, являє собою тест, призначений визначити рівень володіння мовою осіб, які хочуть вчитися або працювати в колективі, в якому спілкуються лише англійською мовою. Для визначення рівня кваліфікації існує чітка дев’ятибальна шкала – від «Не користувач» (що дорівнює 1 балу) до «Досвідчений користувач» (9 балів).

Є два види тесту: Academic та General Training. IELTS Academic складають у разі, якщо людина планує навчатися у вищому навчальному закладі або прагне до професійної реєстрації. Він оцінює, чи готові ви почати навчання в англомовному середовищі. IELTS Academic не має на меті перевірку рівня володіння навичками, які потрібні будуть в коледжі чи університеті. Тест відображає деякі тонкощі академічного мовлення та не має нічого спільного із завданнями вищого навчального закладу.

IELTS General Training складають ті, хто планує здобувати середню освіту, брати участь в освітніх програмах або працювати у країні, в якій мовою спілкування є англійська. Саме тому тест має перевірити основні навички вживання мови в соціумі та в професійній сфері.

Перед складанням тесту треба дізнатись, якого саме його виду вимагає навчальний заклад або роботодавець.

IELTS має чітку структуру, що не залежить від його виду. Кандидати повинні скласти чотири модулі:

  • Listening;
  • Reading;
  • Writing;
  • Speaking.

Загальна кількість відведеного часу – 2 години 45 хвилин. Одна з особливостей тесту полягає у тому, що Listening, Reading та Writing (в довільному порядку) повинні складатися в той самий день, без перерви між ними. Останній модуль Speaking, залежно від вимог центру тестування, складають або після перерви у той самий день, або не пізніше ніж за тиждень.

Тож розглянемо докладніше ці модулі …

X
X