fbpx

Заочна та дистанційна форма навчання у вишах України

Юрій Мискін – канд. екон. наук, доцент, голова РМВ Університету державної фіскальної служби України, голова Ради громадської організації «Україна інтелектуальна»

Згідно зі статтею 49 Закону України «Про вищу освіту» навчання у вищих навчальних закладах здійснюється за такими формами: 1) очна (денна, вечірня); 2) заочна (дистанційна). Відразу ж звернемо увагу, що пояснення у дужках, наведені біля кожної з форм навчання, потребують з’ясування. Очевидно, що денна і вечірня форми є очними. А от як співвідносяться між собою заочна форма навчання і дистанційна згідно з положеннями Закону України «Про вищу освіту» залишається незрозумілим.

Сьогодні спостерігаємо динамічний розвиток дистанційної форми навчання і її стрімку інтеграцію у традиційний освітній процес. Хоча така інтеграція потребує розв’язання багатьох проблемних питань, а саме: чи підлягає ліцензуванню дистанційна форма навчання? Як здійснювати оплату праці науково-педагогічним працівникам, які забезпечують навчання за дистанційною формою? Як забезпечити об’єктивність оцінювання знань студентів, які навчаються дистанційно? Чи ідентифікується у дипломі дистанційна форма освіти? Ми переконані, що на всі ці питання будуть знайдені відповіді найближчим часом, адже дистанційна форма освіти, без сумніву, є перспективною.

Досліджуючи освітній процес в Україні, варто звер- нути увагу на два важливих аспекти, які формують попит на навчання.

X
X