fbpx

Ольга Романенко. Зарубіжний досвід розв’язання гострих проблем у сфері науки й освіти

Канд. екон. наук, доктор філософії з економіки, доцент КНТЕУ, член Ради молодих учених при МОН України Ольга Романенко

Процеси глобалізації та євроінтеграції України в світову спільноту, як і загроза національній безпеці змушують переосмислити роль та значення освіти в державі, аналізувати наші успіхи й провали, вивчати зарубіжний досвід і запозичувати найефективніші методики викладання та підходи до реформ.

Для оцінки зарубіжного досвіду реформування системи вищої освіти за останні 10–15 років ми звернулися до провідних молодих учених Латвії, Литви, Словаччини, Грузії. Питання анкетного опитування базувалися на пріоритетах української Стратегії реформування вищої освіти до 2020 року.

Міжнародні дослідження якості вищої освіти засвідчують, що значення її показників в Україні є достатньо неоднорідними. За охопленням вищою освітою, Україна перебуває серед перших 10–15 країн світу. Доволі високі показники має математична і природнича освіта – Україна здебільшого посідає місця в четвертому десятку, а за якістю освіти з менеджменту в межах сотого. В таблиці 1 вказано рейтингові позиції України за складовими Глобального індексу конкурентоспроможності.

Невисокий міжнародний рейтинг системи вищої освіти засвідчують також дані про іноземних студентів. Так, за даними Євростату та Держкомстату України за 2012 рік, Україна посідає аж 30-те місце за питомою вагою іноземних студентів у загальній кількості студентів українських закладів вищої освіти.

X
X